Home O nás Kontakty
cz en pl ru

Pokyny pro návštěvy

V areálu Třineckých železáren, a.s. (TŽ) sídlí celá řada firem a pracují tisíce osob, proto je potřeba chápat zpřísněné podmínky pro vjezd a návštěvy třetích osob. Abyste se vyhnuli nepříjemným zdržením a nedorozuměním, uvádíme zde praktický postup při vjezdu do areálu TŽ.

Pro vjezd do TŽ je vhodné použít Hlavní bránu.
Před vjezdem do TŽ je potřeba vyřídit si povolení vstupu a vjezdu.

 1. Zaparkujte auto na parkovišti pro návštěvy po pravé straně před Hlavní bránou TŽ.
 2. Vyřiďte si povolení vstupu/vjezdu v budově vlevo od hlavní brány TŽ, v kanceláři č. 3, "Povolování krátkodobých vjezdů", po vstupu druhé dveře vlevo.
 3. Pro vyřízení vstupu je potřeba nahlásit:
  • jméno a příjmení, další osobní údaje dle požadavku pracovníků ostrahy TŽ
  • název společnosti, kterou reprezentujete
  • navštěvovanou společnost – ACword a konkrétní osobu, kterou chcete navštívit
  • účel návštěvy
  • RZ Vašeho automobilu
  • máte-li v autě zboží či předměty, o kterých by mohla ostraha TŽ při Vašem výjezdu z areálu pochybovat, že jsou Vašim vlastnictvím, doporučujeme tyto předměty a zboží nahlásit při vyřizování vstupu
 4. Důkladně se říďte instrukcemi, které jsou uvedeny na zadní straně povolení vstupu (navštívenky).
 5. Po vyřízení vstupu pokračujte v cestě do areálu. Ostraze u Hlavní brány se prokažte povolením vstupu a vjezdu Vašeho auta.
 6. Pokračujte v cestě areálem podle modrých směrovek ACword až do sídla naší firmy (cca 3000 m).
 7. Před odjezdem od nás si nechte orazítkovat a podepsat povolení vstupu od zaměstnance ACwordu, za kterým jste přijeli.
 8. Pro výjezd opět využijte Hlavní bránu. Při průjezdu stačí potvrzené povolení vstupu předat z auta pracovníkům ostrahy TŽ.

Poznámka:
Povolení vstupu se zpravidla vydávají od 6:00 do 15:00 ve shora uvedené kanceláři, případně i později přímo ve vestibulu u pracovníků ostrahy TŽ.

Doporučujeme mít u sebe číslo telefonu osoby, kterou chcete navštívit.