Home O nás Kontakty
cz en pl ru
Environmentální
politika
Zásady ochrany životního prostředí
  • Ochrana životního prostředí, šetření přírodních zdrojů a udržitelný rozvoj činností podniku jsou pro nás věci stejně důležité jako dosahování vytyčených hospodářských cílů v rámci našich podnikatelských aktivit a vysoká kvalita našich výrobků i služeb.
  • Společnost vytváří, uplatňuje a průběžně aktualizuje postupy pro vyhodnocování vlivu svých činností, výrobků a služeb na životní prostředí. Uplatňováním opatření zaměřených na soustavné zlepšování svého environmentálního profilu společnost snižuje negativní dopady svého působení na životní prostředí.
  •  Společnost dodržuje požadavky právních předpisů a ostatní požadavky, ke kterým se zavázala a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům.
  • Společnost snižuje množství odpadů na jednotku výroby a provádí jejich třídění, aby ty, u kterých je to technologicky zvládnutelné, mohly být recyklovány.
  • S vývojem nových výrobků společnosti je neoddělitelně spjato uplatňování aspektů ekologických, a to se zřetelem k použití vstupních surovin a materiálů, jakož i ve vztahu k vlastní produkci a používání výrobků, až po vůči životnímu prostředí šetrný způsob jejich likvidace.
  • Společnost u svých zaměstnanců pečuje o výchovu a vzdělávání zaměřené na ekologicky rozumné chování a jednání jednotlivců na pracovištích společnosti i mimo ně.
  • Společnost spolupracuje v oblasti ochrany životního prostředí se všemi svými obchodními partnery a rovněž s úřady a institucemi regionální samosprávy.
  • Všichni zaměstnanci společnosti si uvědomují, že trvalá pozornost věnovaná otázkám péče o životní prostředí je jedním ze základních předpokladů vytváření přijatelných životních podmínek pro budoucí generace.
  • Všichni zaměstnanci napomáhají plnění těchto zásad tím, že si uvědomují svou osobní odpovědnost, ztotožňují se se zásadami této politiky a integrují je do své každodenní práce.

Třinec, dne 11.11.2010 
Julius Kaszper
jednatel společnosti