Home O nás Kontakty
cz en pl ru
Politika
kvality

Zásady řízení kvality

  • Plnění požadavků zákazníků s cílem soustavného zvyšování jejich spokojenosti ve vazbě na neustálé zlepšování efektivnosti integrovaného systému managementu patří k hlavním zásadám naší činnosti.
  • Kvalitní práce a trvalá péče o vlastní pracovní prostředí a prostředky jsou pro nás samozřejmostí.
  • Týmová práce a vzájemná spolupráce jsou základními podmínkami pro zlepšování pracovních výsledků.
  • Akceptujeme a analyzujeme všechny pozitivní zkušenosti a názory našich obchodních partnerů i odběratelů.
  • Prosazujeme uplatňování nových myšlenek v provozních podmínkách ACw.
  • Svojí prací a vystupováním tvoříme a zlepšujeme dobré jméno společnosti.
  • Dodržováním předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a ekologie chráníme zdraví a pracovní prostředí našich zaměstnanců.
  • Všichni zaměstnanci napomáhají plnění těchto zásad tím, že si uvědomují svou osobní odpovědnost, ztotožňují se se zásadami této politiky a integrují je do své každodenní práce.
 

Třinec, dne 11.11.2010 
Julius Kaszper
jednatel společnosti