Lakovací odsávací stěna Farbmeister

Lakovací odsávací stěna Farbmeister

Zpět na výpis produktů

Lakovací odsávací stěny – výkonné a hospodárné

Systém lakovacích odsávacích stěn Schuko, Typ FARBMEISTER, pracující na principu separace na sucho, tvoří základ pro hospodárné a dobře fungující odvětrání ve všech odvětvích, ve kterých jsou používány materiály obsahující organická rozpouštědla. Díky vysoce výkonným ventilátorům, vyrobeným dle nejnovějších technologií z oblasti vzduchotechniky, jsou veškeré výpary a přebytečná barevná mlha nasávány , odváděny a filtrovány díky dvojnásobnému systému filtrace.

 

Provedení

Celá lakovací odsávací stěna je vyrobena jako samonosná konstrukce z pozinkovaných ocelových plechů. Ventilátor je standardně umístěn na pravé straně odsávací lakovací stěny. Na přání zákazníka je možno namontovat ventilátor na levé straně bez cenového navýšení ( prosím uvádějte tento požadavek ve Vaší objednávce ).Přesnou pozici odsávacího potrubí můžete vyčíst z technických parametrů.

Lakovací odsávací stěna FARBMEISTER je dodávaná v provedení s kovovými lamelami nebo kartónovým filtrem. Velikost lakovacích stěn může být přizpůsobena konkrétním požadavkům zákazníka ( lakování na stojanech,  nebo k tomu určených závěsných pojízdných systémech ). Odsávací plochu je možno zvětšit díky systému přídavných rámů. Podrobnosti naleznete v tabulce : Technické parametry.

Příslušenství

V případě odsávání většího množství materiálu je výhodné nainstalovat doplňkový, vstupní filtr. Vstupní filtrační tkanina je namotána na speciálním odvíjecím zařízení, které je umístěno na lakovací stěně a může být dle potřeby roztažena před samotnou lakovací nárazovou plochu. To zvyšuje životnost standardních filtrů. Při znečištění vstupní filtrační tkaniny se tato jednoduše odstraní jejím odřezáním a odvine se nová, čistá filtrační tkanina.

 

Farbmeister ve speciálním provedení. Vlevo namontovaný ventilátor, první rozšíření nasávací plochy, závěsný ventil pro lakovací pistoli pro motor s dvěma variantami otáček a vrchní odvíjecí přípravek pro doplňkovou vstupní filtrační tkaninu.

Lakovací odsávací stěny jsou dodávány  s nárazovými plochami z kartónů nebo kovovými lamelami pro suché odlučování. Dodatečně mohou být vybaveny dodatečným plstěným filtrem s odvíjecím zařízením, který je umístěn před kartonovým popř. lamelovým filtrem.

 

Úspora energie

Velkou část lakovacích časů zaberou přípravné práce. Aby se předešlo zbytečnému vysávání teplého vzduchu z lakovny, je možno odsávací lakovací stěny FARBMEISTER vybavit pneumatickou úspornou uzavírací klapkou, šetřící energii. Při zavěšení stříkací nebo lakovací pistole se klapka automaticky uzavře a tím se z prostoru lakovny odsává jen část obvyklého množství ohřátého vzduchu. Při vlastním procesu lakování je však vždy k dispozici plná odsávací kapacita lakovací stěny.

 

Rošty a vany pro zachycení zbytku barev

Aby se zabránilo usazování zbylého přebytečného množství laku v místě lakování dílů, může být FARBMEISTER vybaven speciálními rošty. Částečky barev, padající směrem dolů se zde shromažďují a zatvrdnou. Takto nashromážděný odpad může být pravidelně vyjímán a likvidován. Záchytné vany je možno také umístit přímo do podlahy. Výška záchytné vany : 100 mm.

 

Odlučování kartónovým filtrem

V první fázi filtrace částečky laku unášené proudem vzduchu narážejí do kartonového filtru. Částečky laku směřují přímo do tzv. „ kapes“ kartónového filtru, kde zůstávají a zatvrdnou. Takto vyčištěný vzduch je přesměrován o 180º a je veden do druhého stupně filtrace. V této fázi jsou odfiltrovány zbylé částečky barev a laků. Až poté je vzduch odveden přes ventilátor do volného prostoru.

 

Odlučování kovovými lamelami

V první fázi čištění narážejí proudem vzduchu přiváděné částečky na labyrint lamel z pozinkovaného plechu. Jejich speciální tvar způsobuje několikanásobnou změnu směru proudu vzduchu při současném snižování rychlosti proudění částeček. Princip filtrace je založen na odloučení většiny částeček již v její první fázi. Na své cestě do ventilátoru proudí již částečně odfiltrovaný vzduch přes jemný tkaninový filtr a je tak podruhé čištěn. Až poté je vzduch odveden za pomocí ventilátoru do volného prostoru.

 

Odsávací lakovací stěna nebo podlahové odsávání – možnost volby

UNIVERSA : tento název vyjadřuje skutečně universální možnosti použití této odsávací lakovací stěny.

Z odsávací lakovací stěny FARBMEISTER se může kdykoli vytvořit zařízení se 100 % podlahovým odsáváním – verze UNIVERSA.

Odsávací lakovací stěna FARBMEISTER může být díky podlahovému odsávání přestavěna na stěnu UNIVERSA a je poté dále používána jako pravá odsávací lakovací stěna, nebo může být používána společně s podlahovou jednotkou jako podlahové odsávání, při kterém jsou barvy a ředidla velkoplošně odsávány směrem dolů. Při různých typech lakování ( nejčastěji u větších dílů )je často výhodnější lakovat před odsávací lakovací stěnou s možností přístupu k lakovanému dílu ze všech stran. Spojení lakovací stěny a podlahového odsávání – to je UNIVERSA. Kvalitu této kombinace jistě každý ocení.

 

Základem UNIVERSY je zapuštěná podlahová jednotka. Při hloubce základové desky jen 500 mm je zajištěno účinné čištění odsávaného proudu vzduchu a dosažení optimálních výsledků na celé ploše.

Odsávaný vzduch může být volitelně vyveden přes odsávací stěnu i/nebo přes podlahový systém odsávání. Tento individuální a jednoduchý způsob regulace a rozdělení proudění vzduchu během procesu lakování uspokojí veškerá vaše přání.

 

Úspora energie

Elektrický rozvaděč může být vybaven doplňkovým zařízením( Automatická regulace vypnutí a chodu po vypnutí.)

Díky tomuto doplňkovému zařízení může být ovlivňován čas chodu ventilátoru při prvním stupni otáček.

Díky potenciometru je možné nastavit dobu chodu ventilátoru po vypnutí v rozmezí od 2 minut do 8 hodin. S tímto řídícím systémem je možné dle pracovních podmínek v lakovně nastavit ventilátor lakovací stěny tak, aby i nadále po zvolenou dobu odváděl vzduch i po ukončení lakování. Po ukončení nastaveného času se automaticky vypne.

Více informací o přívodech vzduchu pro odsávací lakovací stěny FARBMEISTER a UNIVERSA získáte u našich prodejců.

Vyberte si sami dle vlastních potřeb a požadavků ideální lakovací stěnu z řady FARBMEISTER nebo UNIVERSA od firmy Schuko.

Technické změny textu vyhrazeny


Nahoru