O společnosti

Historie firmy

Firma ACword, spol. s r. o. byla založena v roce 1991, kdy začala rozvíjet vlastní výrobu průmyslových odsavačů a ventilátorů. Důrazem na kvalitu a spolehlivost vyráběných zařízení získala společnost podstatný podíl na domácím a slovenském trhu,  a dále účastí na zahraničních veletrzích silné partnery na tamních trzích. Díky tomu se dnes výrobky  společnosti ACword těší značnému zájmu v Polsku, Rakousku, Maďarsku, Rumunsku, Estonsku, Litvě, Lotyšsku a Ukraině a další zemích nejen v Evropě.

Ve spolupráci s našimi partnery v Německu a Polsku nabízí společnost ACword návrh a realizaci centrálních odsávacích systémů s použitím moderních filtračních jednotek s nejnovější technologií regenerace filtrů, dále pak odprašovače, lakovací stěny, brousící stoly, briketovací lisy a mnoho dalších.

Od roku 2012 zastupuje společnost ACword na českém trhu jednoho z nejvýznamnějších světových výrobců drtičů odpadů Rakouské společnosti UNTHA

Společnost ACword, spol. s r.o. dále již  12 let působí na tuzemském trhu jako jeden z nejvýznamnějších dodavatelů pozinkované pásky a drátu pro výrobu uzemnění a hromosvodů.

Společnost ACword tvoří v současnosti 25 zaměstnanců a sídlo firmy i výrobní provozy se nacházejí v Třinci – centru průmyslového dění Slezska.

Politika kvality

Zásady řízení kvality

 • Plnění požadavků zákazníků s cílem soustavného zvyšování jejich spokojenosti ve vazbě na neustálé zlepšování efektivnosti integrovaného systému managementu patří k hlavním zásadám naší činnosti.
 • Kvalitní práce a trvalá péče o vlastní pracovní prostředí a prostředky jsou pro nás samozřejmostí.
 • Týmová práce a vzájemná spolupráce jsou základními podmínkami pro zlepšování pracovních výsledků.
 • Akceptujeme a analyzujeme všechny pozitivní zkušenosti a názory našich obchodních partnerů i odběratelů.
 • Prosazujeme uplatňování nových myšlenek v provozních podmínkách ACw.
 • Svojí prací a vystupováním tvoříme a zlepšujeme dobré jméno společnosti.
 • Dodržováním předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a ekologie chráníme zdraví a pracovní prostředí našich zaměstnanců.
 • Všichni zaměstnanci napomáhají plnění těchto zásad tím, že si uvědomují svou osobní odpovědnost, ztotožňují se se zásadami této politiky a integrují je do své každodenní práce.

 

Třinec, dne 11.11.2010 
Michal Kaszper
jednatel společnosti

Environmentální politika

 • Ochrana životního prostředí, šetření přírodních zdrojů a udržitelný rozvoj činností podniku jsou pro nás věci stejně důležité jako dosahování vytyčených hospodářských cílů v rámci našich podnikatelských aktivit a vysoká kvalita našich výrobků i služeb.
 • Společnost vytváří, uplatňuje a průběžně aktualizuje postupy pro vyhodnocování vlivu svých činností, výrobků a služeb na životní prostředí. Uplatňováním opatření zaměřených na soustavné zlepšování svého environmentálního profilu společnost snižuje negativní dopady svého působení na životní prostředí.
 •  Společnost dodržuje požadavky právních předpisů a ostatní požadavky, ke kterým se zavázala a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům.
 • Společnost snižuje množství odpadů na jednotku výroby a provádí jejich třídění, aby ty, u kterých je to technologicky zvládnutelné, mohly být recyklovány.
 • S vývojem nových výrobků společnosti je neoddělitelně spjato uplatňování aspektů ekologických, a to se zřetelem k použití vstupních surovin a materiálů, jakož i ve vztahu k vlastní produkci a používání výrobků, až po vůči životnímu prostředí šetrný způsob jejich likvidace.
 • Společnost u svých zaměstnanců pečuje o výchovu a vzdělávání zaměřené na ekologicky rozumné chování a jednání jednotlivců na pracovištích společnosti i mimo ně.
 • Společnost spolupracuje v oblasti ochrany životního prostředí se všemi svými obchodními partnery a rovněž s úřady a institucemi regionální samosprávy.
 • Všichni zaměstnanci společnosti si uvědomují, že trvalá pozornost věnovaná otázkám péče o životní prostředí je jedním ze základních předpokladů vytváření přijatelných životních podmínek pro budoucí generace.
 • Všichni zaměstnanci napomáhají plnění těchto zásad tím, že si uvědomují svou osobní odpovědnost, ztotožňují se se zásadami této politiky a integrují je do své každodenní práce.

 

Třinec, dne 11.11.2010 
Michal Kaszper
jednatel společnosti