Odsávací lakovací stěny

Odsávací lakovací stěna pro lakování drobných předmětů, odsávaná i pracovní plocha stolu
Odsávací lakovací stěna s nárazovou plochou s ocelovými lamelami
Odsávací lakovací stěna s doplňkovou filtrační tkaninou
Odsávací lakovací stěna s rekuperační jednotkou
Detail, komín pro výfuk filtrovaného vzduchu
Odsávací lakovací stěna s kartonovou nárazovou plochou a dvojitou podlahou